KIRICILAR

Kırma işlemi büyük kaya parçalarının boyutlarının küçültülmesi anlamına gelir ve aşağıdaki kademelerden oluşur.

1) Birincil Kırma İşlemi (PRIMER)

Kaba kırma veya iri kırma da denilir ve 0,5-1,5 mt çapındaki kayaçların 1/3 ile 1/7 oranında küçültülmesi olarak düşünülebilir. Bu aşamada kırma makinasının tipinin seçimi kayaç ile ilgili fiziksel özelliklere doğrudan bağlıdır. Genellikle sert ve aşındırıcı kayaçlar için çeneli ve konik kırıcılar kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikte olup kirlilik oranı düşük ocaklarda ise darbeli kırıcılar daha ekonomik çözüm olarak tesislerde primer kırma amaçlı olarak kullanılmaktadır.

2) İkincil Kırma İşlemi (SEKONDER)

Beslenen malzeme büyüklüğünün yaklaşık 300-400 mm civarlarında olması durumunda kullanılan kırıcılara sekonder kırıcılar denilir ve amaç nihai ürün elde etmektir. [(0-60mm) veya 40mm veya 0-25mm]. Yine bu aşamada malzemenin fiziksel özellikleri seçilmesi gereken kırıcı tipinin belirlemektedir.

3) Üçüncül Kırma İşlemi (TERSİYER)

İkinci kademe kırma işleminden sonra elde edilen nihai ürünlerin elenmesinde elek üstü malzemenin sekonder kırma aşamasına geri gönderilmediği uygulamalarda üçüncü bir kırma aşaması olarak düşünülür ve ince malzemeyi daha fazla elde etmek veya ürünleri şekillendirmek amacı taşır. Kullanılan makine tiplerine göre bu kademede kırılacak ürün ebatları ve dağılım özellikleri farklılıklar gösterir.

4) Dördüncül Kırma İşlemi

Özel amaçlı çok ince ürün grupları elde etmek amacıyla kırma işlemleri üçüncü aşamadan sonra bir kademe daha ileriye götürülerek dördüncü kırma planlanabilir. Bu kademede amaç 1mm’nin altında kırma ve ürünler elde etmektir. Yüksek hızlı veya basınçlı özel kırma makinaları ve elekler bu aşamada devreye girer.

 

Kısaca bahsettiğimiz bu kırma aşamalarında kullanılan kırıcılar istenen kapasite, ürünler, ürün dağılımları ve kurulacak arazinin özelliklerine göre komple tesis tasarımında bir veya birden fazla sayıda kullanılarak müşteri isteklerine uygun ürünler üretmek amacıyla NACE’nin 60 yıldan fazla tecrübesiyle birlikte en uygun ve ekonomik çözümlere sahip tesislere dönüştürülür.

DARBELİ KIRICI

ÇENELİ KIRICI

ÇEKİÇLİ KIRICI

KÖMÜR KIRICI

CAM KIRICI

YARI MOBİL KIRMA ÜNİTELERİ