BESLEYİCİLER

Kırma eleme tesislerinde en çok kullanılan ve ekonomik olan besleyici türü “titreşimli besleyici”lerdir. Beslenmesi zor ve nemli malzemeler söz konusu olduğunda diğer besleyici çeşitleri kullanılır. Genel amaçla besleyicinin görevi, belirli büyüklükte ve dağılımdaki malzemeyi düzenli bir kapasitede önündeki ana makineye (kırıcı, konveyör, elek ..vb.) vermektir. Kırma eleme tesislerinde kullanılan besleyicileri, tesiste bulunduğu konuma göre veya beslediği ekipmanın cinsine göre 2 ana gruba ayırmak mümkündür.

A) Tuvenan Malzeme Besleyici

Ocaktan elde edilen tuvenan malzemeyi primer kırıcılara besleyen ağır hizmet tipi besleyicilerdir. Tiplerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar;

1.Titreşimli Besleyiciler

2.Paletli Besleyiciler

3.Vargelli Besleyiciler

4.Döner Besleyiciler

B) Bunker Altı Besleyici

Belli bir ebata kadar primer veya sekonder kırıcılarda kırılmış, elenmiş veya stoklanmış malzemeyi önündeki sekonder, tersiyer kırıcıya veya eleğe besleyen besleyicilerdir.

Bunker Altı Besleyici Çeşitleri;

1.Titreşimli Besleyiciler

2.Bantlı Besleyiciler

NACE Makine Sanayi A.Ş. olarak literatürdeki tüm besleyici gruplarını yıllardır başarılı bir şekilde üreterek müşterilerimizin kullanımına sunmaktayız.

TİTREŞİMLİ STANDART BESLEYİCİ

TİTREŞİMLİ GRUP BESLEYİCİ

VİBRO BESLEYİCİ

AĞIR HİZMET TİPİ PALETLİ BESLEYİCİ

BANTLI BESLEYİCİ

VARGELLİ BESLEYİCİ

WOBBLER BESLEYİCİ