KURUMSAL

Şirket Profili

Ülkemizin madencilik, inşaat, endüstriyel tesis ve makine üretimi konusunda öncü kuruluşu olan NACE, 1952 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kalitesi, hizmet ağı ve inovatif şirket profili sayesinde yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sektör lideri konumundadır.

Ülkemizin madencilik, inşaat, endüstriyel tesis ve makina üretimi konusunda öncü kuruluşu olan NACE, 1952 yılında faaliyete başlamıştır.

NACE, şirketler topluluğu şeklinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, üretim faaliyetleri NACE Makina Sanayi A.Ş. pazarlama ve satış faaliyetleri ile yurtdışı temsilcilik hizmetleri ise NACE Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

NACE’nin standart üretim programı, inşaat, yol ve madencilik sektörlerini ilgilendiren makina ve tesisleri kapsamaktadır.

NACE’nin üretim programında, tüm dizaynları kendisine ait ve aşağıda başlıklar halinde gösterilen yüzlerce makine çeşidi vardır.

     – Komple (Sabit ve Seyyar) Kırma-Eleme-Yıkama-Stoklama Tesisleri

     – Her Türlü Malzeme Nakil ve Stoklama Tesisleri

     – Yeraltı ve yerüstü dökme malzeme konveyörleri

     – Montaj hatları için özel konveyörler

     – Komple modern Beton Üretim Tesisleri (Elektronik-Bilgisayarlı).

     – Özel Tartım ve Dozajlama Tesisleri

Ayrıca çeşitli endüstriyel sektörler için mühendislik hizmetleri dahil komple veya kısmi anahtar teslimi üretim tesislerinin yapımı, taahhüt konularımızın kapsamı içindedir. Çağdaş teknolojik gelişmelere uygun, TSE ve ISO 9001 Kalite Güvence Belgeli makina üretimi yapan kuruluşumuz dinamik, tecrübeli, uzman teknik kadroya ve modern, geniş makina parkına sahiptir.

NACE’nin bugüne kadar kazandığı güvenin oluşmasında kaliteli ürünlerin yanında sağladığı satış sonrası servis ve sürekli yedek parça hizmetlerinin de büyük payı vardır. Yurtiçi satışlarımız dışında, yürütülen yoğun ihracat faaliyetleri sonucu, Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyetleri ve Avrupa’da birçok ülkeye yaklaşık 400 tesis ihraç edilmiştir.

NACE; üretim konusuyla ilgili karşılaşabileceğiniz her türlü sorunu çözebilecek uzman, teknik kadroya, bilgi birikimine sahiptir. Bu kadro çağın teknolojik yeniliklerine uygun olarak etüt, proje, üretim ve işletmeye alma safhalarında size yardımcı olmaya hazırdır.

Misyonumuz

66 yıllık gelenek olan “kaliteli ürün ve kaliteli hizmet” anlayışıyla,  müşterilerimizin yatırımlarının değerini arttırmak için hep daha fazla çalışmak ve Türkiye’nin kalkınmasında temel olan inşaat sektörünün vazgeçilmez tedarikçisi olmayı sürdürmektir.

Vizyonumuz

Ürünlerimizin ve verdiğimiz hizmetin kalitesiyle Türkiye’de ve Dünyada kırma eleme tesisi ve beton santrali alanlarında akla ilk gelen marka olmak.

Firmamız üretim yaptığı konularda Türkiye’nin öncü firmasıdır. Yönetim olarak ana hedefimiz bu öncülüğü hiçbir firmaya kaptırmamak, tam tersi, yurtiçi rakiplerimize ve gümrük birliğinin sağladığı avantajlar ile yurdumuzda pazar sahibi olan yabancı firmalara kalite yönünden üstünlük sağlayarak, yurtiçi ve yurtdışındaki pazar payımızı artırmaktır.

Firmamız bu amaçla; sonsuz müşteri mutluluğunu esas alıp, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, kaliteli, üstün nitelikli makine tasarlamak, üretmek, gerekli servisi sağlamak üzere organize olmuştur. Firmamızın her kademesindeki çalışanlarımız, hedefimize ulaşabilmemiz için;

     – İmalatın her kademesinde kaliteyi iyileştirmekten,

     – Kaynakları verimli kullanmaktan,

     – Kalitenin sürekliliğini sağlamaktan,

     – Kalite güvence sisteminin gerekliliklerini yerine getirmekten direkt olarak sorumludur.

 

 

“NACE BİR AİLEDİR”
Nace olarak hedefimiz, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda nitelikli insan gücü alımı gerçekleştirmek; Nace ailesinin içinde huzurlu ve uyumlu bir çalışma ortamında çalışan motivasyonunu sağlayarak kişilerden maksimum verimi alabilmektir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği; Nace için tarihi boyunca  ilk önem sırasını  taşımış; gelecekte de taşımaya devam edecektir.

Mutlu Çalışanlar: “BİRLİKTE DAİMA İLERİYE”

Mutlu çalışanların, firmamızı çok daha ileriye götürebileceği gerçeği, tüm yöneticilerimiz tarafından 59 yıllık tarihimiz boyunca  benimsenmiş ve gelecekte de  benimsenmeye devam edecektir.

Tüm çalışanlarımıza yılda bir kez “Çalışan Memnuniyeti Anketi” ve yine tüm çalışanlarımıza “Çalışan Memnuniyeti Mülakatları” yapılmaktadır.

Eğitim ve Gelişim: “NACE BİR OKULDUR!”

Yeni mezun ve genç çalışanlar için Nace köklü tarihi ile bir okul olmuştur.  Bu doğrultuda Nace, terfi ya da görev değişikliği konusunda mevcut çalışanlarına son derece destek vermektedir.

Çalışanlar, yöneticileri ve deneyimli çalışma arkadaşlarından, işbaşında eğitim konusunda destek almaktadır.

Nace Çalışanlarına yönelik “Kişisel Gelişim Eğitimleri”,  “Eğitim İhtiyacı Belirleme Anket ve Mülakatları” ile saptanmaktadır.

Ücret ve Olanaklar: “NACE’DE ÇALIŞMAK BİR AYRICALIKTIR.”

Nace çalışanları ücretlerini “bürüt ücret” olarak alırlar.

Sağlık Sigortası ve tüm sosyal olanaklar, Nace çalışanlarına sağlanmaktadır.

Öğle yemeği HACCP Belgesi olan yemek firmalarından sağlanmaktadır.

İzin olanakları, tüm çalışanlarımıza kanuni hakları doğrultusunda verilmektedir.

Personel Servisi’nden, tüm çalışanlar yararlanabilmektedir.


Genel başvuru yapmak için; ik@nace.com.tr e-posta adresine özgeçmiş göndererek iş başvurusunda bulunabilirsiniz.


NACE Makine San. A.Ş. olarak, iş sağlığı ve güvenliği politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya ve sıfır kaza politikaları sayesinde bu gayeyi gerçekleştirmeye dayanmaktadır. Şirketimiz bütün faaliyetleri arasında İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ni yapmış olduğu yatırım ve çalışmalarla birinci önceliği haline getirmeyi başarmıştır.

Bu sebeple;

– İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,

– Çalışanların, tedarikçilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamak,

– İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,

– İSG uzmanınca İşyeri Güvenlik, İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum, hareket ve olası kaza risklerini, risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

– Her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

– Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

– İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de NACE MAK. SAN. A.Ş.’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını ve katılımını sağlamayı,

– Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

NACE Makine olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilinci ile bunu bir şirket kültürü haline getirerek, doğal kaynakların etkin bir biçimde kullanılması sağlanarak atık oluşumunun ilk aşamasında atık oranın azaltılm

ası, ayrıca atık oranının azaltılması değil kıt kaynakların en etkin biçimde kullanmasını sağlamak, ilgili çevre mevzuat, kanuni ve idari düzenlemelere uymaktır.

Bu sebeple;

– İşletmemizde Çevre Yönetim Sistemini oluşturmak ve sürekli iyileştirmek,

– Tüm çalışanlarımızı çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,

– Tehlikeli atıkların çevre mevzuatlarına uygun şekilde toplanması,taşınması ve geri kazanımın/bertarafının sağlanması,

– Doğal kaynakların tüketiminde tasarrufun sağlanması,

– Çalışma ortamlarının çevreye zarar verecek düzeyden çıkarılması için her türlü yatırımın yapılmasını “Çevre Politikamız” olarak taahhüt ederiz.